Contact Information

  Home
  Temsonn Veselex India Pvt. Ltd.
  D-38, Sector - 11, Noida Phase I
  Gautam Budh Nagar, 
  Uttar Pradesh - 201301 (INDIA)
  Phone
  +91-120-4226727-28-29
  +91 9810046789, 9818246478
   
  Email

  Plant - II

   
  Phone
  Manesar Plant : Plot No. 288, Sector – 6,
  IMT Manesar, Gurgaon, Haryana – 122050).
   
  Phone
  +91-120-4226727-28-29
  +91 9810046789, 9818246478
   
  Email